Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC ĐẠI 

Địa chỉ: Xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Đỗ Thục Phán 
Điện thoại:0915429363
Email:thucphantd@gmail.com